مهمانان برنامه

مشخصات تماس کلیه مهمانان برنامه های پادکست آرامش را می توانید در این صفحه بیابید.

میزبان و پدید آورنده پادکست آرامش: آرش فیروزبخش

 

نامتخصصقسمت (ها)موضوع گفتگوتلفنوب سایتشبکه اجتماعی
دکتر علی امیریروانپزشک / رواندرمانگر۱
۲
۹
- غم از دست دادن عزیزان (سوگ)
- نحوه حمایت از افراد سوگوار
- افسردگی
- مواجهه اطرافیان با موضوع بیماری جدی یک فرد
- اقدامات فرد در مواجهه با بیماری های جدی
- روان درمانی پس از تجاوز و آزار جنسی
کلینیک آلما
۰۲۱۲۲۰۹۰۱۱۷
۰۲۱۴۴۵۸۲۷۷۵
کلینیک آلماصفحه اینستاگرام
دکتر ساره علوی رادروانپزشک / رواندرمانگر۳
۴
- استرس و اختلالات اضطرابی
- ترس از مرگ
کلینیک آلما
۰۲۱۲۲۰۹۰۱۱۷
۰۲۱۴۴۵۸۲۷۷۵
کلینیک آلماصفحه اینستاگرام
دکتر مریم علوی رادروانپزشک / رواندرمانگر۵
۶
- استقلال و جدایی فرزندان از خانواده
- بازنشستگی / افسردگی در سالمندان
کلینیک آلما
۰۲۱۲۲۰۹۰۱۱۷
۰۲۱۴۴۵۸۲۷۷۵
کلینیک آلماصفحه اینستاگرام
خانم آناهیتا اسمعیلیروانشناس / مشاور۷مسئولیت پذیری در روابط مشترککلینیک آلما
۰۲۱۲۲۰۹۰۱۱۷
۰۲۱۴۴۵۸۲۷۷۵
کلینیک آلماصفحه اینستاگرام
خانم دکتر مِیساء قیّمرزیدنت بیماری های داخلی۱۰کروناوب سایت دکتر میسا قیمصفحه اینستاگرام