ناشنوایان و کم شنوایان

قابلیت استفاده از پادکست برای عزیزان ناشنوا و کم شنوا

ناشنوایان و کم شنوایان

 

از ابتدای تابستان ۱۳۹۹، متن (اسکریپت) برنامه های پادکست آرامش، با هدف قابل استفاده نمودن مطالب این پادکست برای عزیزان ناشنوا و کم شنوا، در دسترس می باشد.

برنامه های ذیل هم اکنون دارای متن کامل می باشند که در صفحات ذیل قابل مشاهده و مطالعه است:

اپیزودهای پادکست

۸: زندگی به سبک یک کوهنورد

۹: افسردگی

۱۰: کرونا

۱۱: بیماری های جدی جسمی و ارتباطشان با ذهن – بخش اول

 

داستان کوتاه

۱- درخت آرزوها

 

 

 

منبع گرافیک استفاده شده در این صفحه: flaticon.com